Na shkruani

  Kontaktet

  Adresa

  rr.Perandori Justinian, 10 000 Prishtinë, Kosovë

  Mob

  +383 (0) 48 106 100
  +383 (0) 49 196 793

  Email

  info@germanlingua.net
  germanlingua.ks@gmail.com