PSE GERMANLINGUA?

image

“GermanLingua” është themeluar me përkushtimin me te madh për te ofruar risi në fushën e edukimit dhe mësim nxënies së gjuhës gjermane.

image

“GermanLingua” operon në Prishtinë, me staf të kualifikuar dhe profesional dhe me përvojë shumë vjeçare ne institucionet publike dhe private. Tek NE ofrohen praktikat më të mira të mësimit të gjuhës gjermane duke u bazuar në metoda moderne dhe atraktive.

image

“GermanLingua” ofron kurse të gjuhës gjermane për nivelet fillestare A1 pa njohuri paraprake deri në ato të avancuara C1. Kurset organizohen për të rritur dhe fëmijë, në grupe të vogla dhe individuale!

Na shkruani

  Kontaktet

  Adresa

  rr.Perandori Justinian, 10 000 Prishtinë, Kosovë

  Mob

  +383 (0) 48 106 100
  +383 (0) 49 196 793

  Email

  info@germanlingua.net
  germanlingua.ks@gmail.com